PROIBS

PROIBS

250 deltagare valdes ut för att få testa och utvärdera PROIBS. Deltagarnas uppdrag var att följa rekommenderad dosering, dvs 1-2 påsar om dagen, under 4 veckors tid. Resultatet för PROIBS blev ett positivt engagemang och nöjda deltagare, där hela 85 % av 169 deltagare som svarade på utvärderingsenkäten kan tänka sig att rekommendera PROIBS till en vän!

+46 733 649 669

Kundservice

info@halsopanelen.se

Kontakta oss

Halsopanelen.se