Hälsopanelens användarvillkor

 

Här finner du våra användarvillkor för dig som vill delta i Hälsopanelen.

Genom att du anmäler dig till Hälsopanelen godkänner du våra användarvillkor och accepterar vår sekretesspolicy. Som medlem i Hälsopanelen kommer du att få erbjudanden om att testa olika produkter från olika företag. Det är frivilligt och gratis att vara med, du förbinder dig inte till något och kan när som helst avsluta medlemskapet genom att kontakta oss.

Genomförandet av tester

Du väljer själv vilka kampanjer du vill ansöka till. Om du blir utvald som testdeltagare meddelas du via den e-postadress som du angav när du registrerade dig till kampanjen. För att ansöka till en kampanj måste du vara minst 18 år och ha en svensk leveransadress.

Det är viktigt att du lägger till kampanj@halsopanelen.se som betrodd avsändare i din e-postklient. Annars kan våra mejl hamna i skräpposten och du riskerar att missa information om att du blivit utvald till en kampanj.

På produktens kampanjsida beskrivs vad som förväntas av dig, oftast handlar det om att prova en produkt/tjänst och sedan svara på en webbaserad enkät om dina upplevelser. Vi uppmuntrar också till att du delar med dig av dina erfarenheter och åsikter via sociala medier under testperioden. Använd #Hälsopanelen och de specifika hashtags som anges för varje kampanj. Hälsopanelen förbehåller sig sedan rätten att använda de kommentarer, bilder, filmer med mera i marknadsföringssyfte. Informationen som lämnats kommer att användas under obegränsad tid.

Vissa kampanjer kan ha speciella användarvillkor. Detta framgår i så fall tydligt vid ansökan. Det är viktigt att du håller dig till användarvillkoren.
Efter avslutad testperiod får du oftast behålla produkten eller det som finns kvar av den. Ibland kan det krävas att du skickar tillbaka produkten (porto betalas då av Hälsopanelen eller uppdragsgivare), men det ska framgå tydligt vid testperiodens start. För vissa produkter kan det erbjudas ett mycket reducerat pris, vilket i så fall också ska framgå tydligt vid testperiodens start.

På egen risk

Du testar produkterna frivilligt och på egen risk. Du kan inte ställa Hälsopanelen eller tillverkaren ansvarig för eventuell påverkan på din hälsa utifrån ett test. Du får vara medveten om att det kan finnas riskfaktorer utöver de påtalade. Konsultera läkare om du är osäker på din hälsa och om produkten du testar kan vara skadlig för dig.

Tips och riktlinjer för kommentarer
Fundera på vad andra skulle vilja veta om produkten du utvärderar och dela med dig av dina upplevelser. Tänk på att dina åsikter blir en annan persons upplevelse. Håll dig till ämnet med kort och tydligt budskap. Undvik att skriva något som kan ge anstöt. Tänk på att du är ansvarig för dina kommentarer och kan hållas ansvarig om din text strider mot lagen. Hälsopanelen förhandsgranskar inte innan publicering, men kan ta bort kommentarer som inte är lämpliga och väcker anstöt. Hälsopanelen har rätt att stänga av den som inte följer riktlinjerna. Hälsopanelen förbehåller sig rätten att fritt, utan ersättning, publicera dina texter och eventuella bilder på våra olika mediekanaler eller hos våra samarbetspartners.

Vi som driver Hälsopanelen kommer inte att delta i diskussionerna. Om du vill ha kontakt med oss kan du mejla på info@halsopanelen.se

 

Upphovsrätt och godkännande

Du får inte lämna något som är skyddat av upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, rätt till publicering eller annan äganderätt utan ett medgivande från ägaren. Detta kan till exempel gälla musik, video, bilder med andra personer på, tidningsbilder etc.

Du ger tillstånd till Hälsopanelen och dess uppdragsgivare att de har rätt att använda bilder, filmer och information som lämnats i samband med produktens kampanjperiod. Dessa får publiceras i olika medier under obegränsad tid. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke.

Hälsopanelen eller dess uppdragsgivare har ingen skyldighet att ändra eller ta bort, eller ge någon ersättning för det innehåll som lämnats. Du avstår från att kräva upphovsrättsliga krav på den information, bild eller video med mera som lämnats.

 

Ålder

Du måste vara 18 år gammal samt ha förstått och godkänt informationen i användarvillkoren. Om du är under 18 år behövs ett godkännande från målsman. Målsman skall genomföra beställningen.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vår tjänst lider ekonomisk skada, polisanmäls.

 

Sekretesspolicy & behandling av personuppgifter (GDPR)

G.A Social Media Survey HB (Hälsopanelen), orgnr: 969786-3497, är personuppgiftsansvarig och är ansvarig för att hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy gäller från och med 2018-05-25. Det är frivilligt att acceptera Hälsopanelens personuppgiftspolicy och att låta Hälsopanelen ta del av och hantera dina personliga uppgifter. Utan att lämna personliga uppgifter för vidare hantering av Hälsopanelen har du inte möjlighet att deltaga i våra kampanjer eller använda vår tjänst fullt ut.

Denna policy gäller oavsett vilken enhet du använder för att få tillgång till vår tjänst. Information vi samlar in är bland annat sådan information du själv väljer att fylla i när du kontaktar oss eller när du väljer att delta i någon av våra aktiviteter eller använder våra tjänster. Vi kan även samla in information som inte beskrivs i denna policy via bland annat ditt samtycke i de specifika fallen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Regler för hur företag får samla in och hantera personuppgifter regleras från och med den 25 maj 2018 av dataskyddsförordningen, GDPR som är densamma för alla EUs medlemsländer. Syftet med den nya lagen är bland annat främja den fria konkurrensen och att förenkla för företag att expandera inom EU genom att reglerna för hur personuppgifter får samlas in och behandlas kommer att vara densamma i hela EU. Ett viktigt syfte med dataskyddsförordningen är enskildas rätt till skydd av sina personuppgifter. Den nya lagen ställer bland annat hårdare krav på företagen hur insamling och användning av personuppgifter får gå till. Allt är givetvis inte nytt utan mycket av hur man får samla in och använda personuppgifter har redan varit reglerad men det som tillkommit är bland annat att även så kallad ostrukturerad material ingår i kraven på hur man får använda personuppgifter.

Hälsopanelen ska skydda dina personliga uppgifter och följer dataskyddsförordningen (GDPR) och dess lagstiftning. Att lämna uppgifter är frivilligt.

Personuppgifter som lämnas på denna hemsida kommer att användas till det syfte som uppgifterna lämnades för. Det framgår i samband med de olika kampanjerna. Om inget annat anges på webbsidan, kan dina uppgifter användas till att skicka information/erbjudanden om varor/tjänster till dig. Du har alltid möjlighet att avstå från en viss kampanj och kan när som helst avsluta ditt medlemskap i Hälsopanelen helt och hållet.

Hälsopanelen kan använda de uppgifter du lämnar (bland annat namn, postadress, e-postadress, telefonnummer) till att kontakta dig enligt ovan. Vissa uppgifter kommer att användas av tredje part för exempelvis utskick av varor samt analysera och skapa rapporter utifrån enkäter med mera. Vi delar inte personuppgifter vi samlar in med våra kunder eller någon annan tredje part om inte aktiviteten kräver det.

Vi ber er notera att i det fall vi av myndighet och enligt lag eller i kraft av husrannsakningsorder, åläggande, domstolsbeslut eller liknande uppmanas att lämna ut era personuppgifter, kommer vi att göra det.

Vi använder cookies för att samla annan information när du besöker vår hemsida.

Vi kan behandla dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Detta gäller bland annat vårt intresse att tillhandahålla dig en tjänst, marknadsföra våra produkter och tjänster och att förbättra och utveckla vår tjänst. Hälsopanelen kan även behandla personuppgifter du lämnat med stöd av uttryckligt samtycke för att till exempel kunna göra urval vid ansökan om att vara med i en aktivitet, för att kunna kontakta dig vid supportärenden och för att kunna föra över dina personuppgifter till tredje part, exempelvis en distributionspartner för att kunna leverera produkt till dig.

I likhet med tidigare har du rätt att avsäga dig våra nyhetsbrev och annan information från oss. Du har rätt att göra invändning mot de fall där vi grundar vår behandling på en intresseavvägning. Du har även rätt att återkalla samtycke och du har rätt till så kallad dataportabilitet och även rätt att i vissa fall att få din data raderad.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Så länge du prenumererar på våra tjänster sparar vi en del av dina personuppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas under en längre tid.

Datasäkerhet

Vi vidtar relevanta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk.

Vi följer generella normer vad gäller datasäkerhet och att skydda informationen som du delar med oss. Detta gäller både i överföring, hantering och lagring. Du bör vara medveten om att ingen informationsöverföring på internet är 100 % säker. Vi eftersträvar kontinuerligt att använda accepterat affärsmässiga metoder för att skydda din personliga information, men vi kan inte garantera full säkerhet.

Vilka rättigheter har du?

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. Du har även rätt att få ett registerutdrag avseende Hälsopanelens behandling av dina personuppgifter.

Hälsopanelen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Ändringar i vår policy

Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i vår sekretesspolicy och våra användarvillkor när vi anser det lämpligt. Besök gärna denna sida för att se eventuella förändringar.

Kontakta oss

Telefon: +46 (0) 76 081 23 57
Mejl: info@halsopanelen.se

Välkommen till Hälsopanelen – Låt din åsikt bli en del av någon annans upplevelse!

Med vänliga hälsningar,
Hälsopanelen

Share This