I en kontrollerad studie på 35 gravida japanska kvinnor så lät man 18 av dessa få tillskott av Chlorella medan resten fick tillhöra en kontrollgrupp. Man kunde då se att i Chlorella-gruppen så fanns det lägre nivåer av gifter (man tittade främst på dioxiner) i bröstmjölken jämfört med kontrollgruppen. Med andra ord färre gifter som kunde föras över till barnet. Dessutom hade kvinnorna i Chlorella-gruppen högre nivåer av Immunglobulin A (IgA) i bröstmjölken vilket anses vara positivt för att minska risken för infektioner hos små barn.

 

Chlorella är en alg som är så näringsrik att den har använts vid rymdfärder eftersom det anses att vi skulle kunna överleva väl på enbart Chlorella!

 

Chlorella är en alg som är så näringsrik att den har använts vid rymdfärder eftersom det anses att vi skulle kunna överleva väl på enbart Chlorella!

 

Tips: Köp pulver i en hälsobutik och blanda i en smoothie

Av: Boel Björkenwall

Källa: Merchant RE, Andre CA. ”A review of recent clinical trials of the nutritional supplement Chlorella pyrenoidosa in the treatment of fibromyalgia, hypertension, and ulcerative colitis.” Altern Ther Health Med. 2001 May-Jun;7(3):79-91. Virginia Commonwealth University, Medical College of Virginia, Richmond, VA 23298-0709, USA. rmerchan@hsc.vcu.edu

 

Share This