Därför behöver Ditt företag

 

Varför finns Hälsopanelen.se?

De bästa recensioner för en produkt är det som skrivs och sprids av konsumenter, ofta kallad word of mouth metoden. Dessa rekommendationer sker ofta mellan vänner, familj och bekanta vilket ökar tilltron för budskapet. Genom story telling kan vi påverka, engagera och bygga förtroende hos nyfikna konsumenter.

Vår bakgrund inom hälsa har byggt ett stort nätverk av hälsopintresserade konsumenter, men vår absoluta styrka är att vi når den konsument som är i störst behov av din produkt vid rätt tidpunkt.

 

Varför behöver ditt företag Hälsopanelen.se?

Marknaden för digitala omdömen växer explosionsartat. Allt fler litar på rekommendationer från vänner och bekanta. Det är där Hälsopanelen kommer in och kan hjälpa just ditt företag att nå ut till en utvald målgrupp.
Genom att låta våra användare testa dina produkter kan de på ett ärligt sätt inte bara ge omdömen utan även sprida dessa via sina sociala nätverk.
Vi säkerställer att du kan använda undersökningen i din egen marknadsföring och att vi håller en kvalitetsmässig nivå på de resultat som levereras. Det är marknadsundersökning när den är som bäst

 

Vad gör Hälsopanelen annorlunda?

Din produkt testas av rätt person som verkligen är i behov den.

Genom att samarbeta med Sveriges största hälsosajter kan vi hjälpa dig att nå den målgrupp som är i mest behov av dina produkter.
Hälsopanelen utför sociala konsumentundersökningar och påverkar en stor grupp människor.

Hälsopanelen ger ett adekvat underlag för en potentiell produktutvecklingsstrategi vilket sparar ditt företag pengar och skapar en bredare utvecklingspotential.

 

Commitment

Att nätverka med rätt mediekanaler, för att se till att din produkt utvärderas av rätt personer.

 

Vision

Hälsopanelen strävar efter att bli det självklara valet inför konsumentundersökningar av hälsoprodukter.

%

Litar på rekommendationer från vänner och bekanta

%

Av kunder använder sig av information de hittar via sociala medier för att bestämma sig vid ett köp

%

Litar mer på information de hittar via sociala medier än traditionell reklam

%

Av kunderna är mer benägna att dela denna information med andra

%

Av alla omdömesbeskrivningar postas online

%

Litar på budskap via sociala medier

TrustPoint i reklamfilm 

 

TrustPoint på Apoteksmässan

TrustPoint som TWS banner

Mer kunder väljer att följa ett visst varumärke eller produkt via sociala medier än att gå in på företagets ordinarie hemsida och leta information.

Källa: All Facebook, OTX Research and Morpace, Nielsen global trust study 2014

Välkomna, engagera, dela och mät!

Kontakta Hälsopanelen redan idag för en offert.

Share This