I en kontrollerad studie på 35 gravida japanska kvinnor så lät man 18 av dessa få tillskott av Chlorella medan resten fick tillhöra en kontrollgrupp. Man kunde då se att i Chlorella-gruppen så fanns det lägre nivåer av gifter (man tittade främst på dioxiner) i...