RFSU Active Balance

300 kvinnor som upplever att de har återkommande besvär med underlivssvamp har fått möjligheten att testa och utvärdera RFSU Active Balance. Deltagarna var mycket nöjda med resultaten och hela 87% väljer att rekommendera produkten. 93% ansåg även att produkten är användarvänlig.

RFSU Active Balance är en unik patenterad probiotisk vaginaltablett som på ett naturligt sätt behandlar och förebygger svampinfektion. RFSU Active Balance minskar risken för återfall och kan även användas under graviditet och amning.

Symptom vid svampinfektion i underlivet är klåda, sveda, irritation, torrhetskänsla och rodnande slemhinnor och svullna blygdläppar. Luktfri, vit och grynig flytning kan förekomma.

Hur använder man RFSU Active Balance?
En vaginal tablett per dag appliceras vaginalt i sju dagar. Därefter appliceras en vaginal tablett per vecka i tre veckor.
Behandlingen tar totalt 4 veckor.

Vaginal tablett appliceras så djupt som möjligt och därför rekommenderas det att utföra behandlingen på kvällen, liggandes i sängen.

Läs mer om kampanjen

Företag: RFSU AB
Produkt: RFSU Active Balance
Marknadspris: 149 kr
Antal deltagare: 300

Undersökningen genomfördes av Hälsopanelen i uppdrag av RFSU Produkter AB och var utan kostnad för deltagarna.

Deltagarna applicerade en vaginal tablett i sju dagar och därefter applicerades en tablett per vecka i tre veckor.
Tabletten applicerades så djupt som möjligt och därför rekommenderades det att utföra behandlingen på kvällen, liggandes i sängen
Behandlingen tog totalt 4 veckor.

#Hälsopanelen #HpRFSU Active Balance #Svampfri #Snippsnack #RFSUprodukter #RFSU Active Balance